=
x

WP Slug Baidu Translate-别名自动翻译为英文

WP Slug Baidu Translate这个插件可以在你写WordPress文章、页面、分类时,将标题对应的别名自动翻译成英文,无需手动去设置。并且使用百度翻译的API实现,你需要申请百度翻译开发平台的API,很简单,只需要有百度账号即可申请,而且是及时通过。

WP Slug Baidu Translate插件设置
WP Slug Baidu Translate插件设置
WP Slug Baidu Translate插件效果截图
WP Slug Baidu Translate插件效果截图

插件下载:WP Slug Baidu Translate

5条回应:“WP Slug Baidu Translate-别名自动翻译为英文”

  1. 感谢作者提供这么好的插件,但有个问题,这个插件很占用资源,导致后台非常慢,请检查优化一下。

发表评论

您的电邮不会被公布。

*